Partnerek

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem az ország egyik legrégebbi, mintegy négy évszázados múltra visszatekintő felsőoktatási intézménye. Mintegy 21 000 nappali és 33 000 összes hallgatójával, több mint 1500 oktatójával az ország egyik legnagyobb egyeteme, 15 karával és 25 doktori iskolájával (mindkét szám az országban a legnagyobb) kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik. A sokrétű képzés és a kiváló tudással rendelkező oktatók révén a Debreceni Egyetem Magyarország vezető kutatóegyetemei közé tartozik. A szaktárca évente kiértékelt komplex mutatója szerint (amely a felsőoktatási intézmények teljesítmény-alapú normatív kutatás-támogatásának alapját képezi), legjobb vidéki intézményként kutatási teljesítménye az első három hely valamelyikére jogosítja, az országos teljesítménynek mintegy 14-15%-át tudhatja magáénak. Ez a kiemelkedő szellemi központ, hatalmas oktatási és K+F kapacitásával egyre nagyobb figyelmet fordít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális tudásközpont szerepkör betöltésére.

A Projekt megvalósulásának helyszínei a Debreceni Egyetem Informatikai Kara és a DE KK ÁOK Nukleáris Medicina Intézete.

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Az MTA-SZTAKI Magyarország legnagyobb állami kézben lévő informatika kutatóintézete. Az MTA intézethálózatának tagjaként a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Magyarország legmagasabb szintű és legmodernebb informatikai intézményeként innovatív hidat képez az akadémiai kutatás és az ipar elvárásai között. Legfontosabb alapkutatási irányai a számítástudomány és -technika, rendszer és -irányításelmélet, gépi érzékelés és interakció (ezen belül van az orvosi képalkotás és -feldolgozás), mérnöki és üzleti intelligencia. Az MTA egyik kutatóintézeteként alapkutatásaihoz az Akadémián keresztül kap költségvetési támogatást, melyet jelentős pályázati forrással egészít ki. 2013-ban is jelentős számú hazai és nemzetközi pályázati projektjük indult, melyek során többségében kiemelkedő egyetemekkel, kutatóintézetekkel és több esetben világhírű cégekkel dolgoznak együtt.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A BME, mint a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye, hivatásának tekinti az erős, alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, a kutatást, fejlesztést és innovációt, valamint a tudományos minősítést a műszaki- és természettudományokban és a gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein. Az oktatási és kutatási tevékenység 29 873 m2 laboratórium területen folyik. A BME 2010-ben, mint Magyarország egyik legjelentősebb felsőoktatási intézménye a mérnöki és üzleti tudományok területén elnyerte a Kutatóegyetemi címet. A BME ~1000 fős oktatói-kutatói létszámának 64%-a minősített, a minősített teljes munkaidős oktatók aránya 73,7%. Az oktatók közül 76 fő rendelkezik MTA doktori címmel. Az összesen közel 24,5 ezres hallgatói létszámból több mint 6400 fő vesz részt mester, osztatlan, vagy PhD képzésben. A hallgatók közel 5%-a külföldi. A BME doktori iskoláinak száma 13, kutatócsoportok száma: 9.

A Projekt megvalósulásának helyszíne a BME VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszék.

ECON Consulting Kft.

A 2006-ban alapított ECON Consulting Kft. célja olyan speciális, nagy szaktudást igénylő alkalmazott kutatási és innovatív fejlesztési tevékenységek folytatása, melyben a cég munkatársainak kiemelkedő szaktudása érvényesülhet. Az innovatív, mesterséges intelligenciával, adatbányászattal, képfeldolgozással és gépi látással kapcsolatos kutatás-fejlesztésben jártas munkatársak, és az innovációs projektmenedzsment terén nagy tapasztalattal rendelkező cégvezetők a biztosítékai cégünk hosszú távú eredményesen működésének és folyamatos fejlődésének. Az elmúlt évek teljesítményének elismeréseként a cég két alkalommal is bekerült a Deloitte Technology Fast 50 Central Europe program 50 leggyorsabban fejlődő közép-kelet-európai vállalata közé, legutóbb épp az idei évben.

EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Az EMD Kft. 1997-ben alakult magyar tulajdonú és székhelyű vállalkozásként. A társaság profilja induláskor orvosi műszerek, ezen belül merev endoszkópok és endoszkópos műszerek javítása (típustól, gyártótól függetlenül) volt, azzal a céllal, hogy az egészségügyi intézmények javítási igényeit belföldön elégítsék ki, kiváltva ezzel a külföldre küldött javításokat. A tevékenység kezdetekor öt magyarországi kórházzal álltak kapcsolatban, ma már több, mint 100 ügyfelük van. Az EMD Kft. a közelmúltban több technológiafejlesztési és egyéb tárgyú projektet valósított már meg sikeresen. Kiemelkedő jelentőségű volt a két Európai Uniós forrásból megvalósított projekt.